Bij De Schorsenier wordt er veel aandacht besteedt aan het persoonlijk contact met klanten en wij houden u dan ook graag op de hoogte van de ontwikkelingen binnen ons bedrijf. Steeds meer klanten weten ons te vinden en ons klantenbestand is in de afgelopen jaren dan ook flink gegroeid.

Om beter te kunnen inspelen op vraag en aanbod van klanten en grotere productie volumes om te zetten, zal De Schorsenier een overname doen van firma Vandersteegen uit Maaseik om verder te gaan onder de benaming:
De hoofdzetel komt vanaf 01/02/2017 op het vertrouwde adres in Kortessem waar u ook op het depot voor diverse soorten boomschorsen terecht kan.
De online bestellingen zullen voortaan doorgegeven kunnen worden op https://www.vandersteegen.be of via 0497/80.12.11

Wij verwachten dat u geen hinder zult ondervinden en vertrouwen erop dat deze wending enkel positieve veranderingen voor u zal brengen.

Boomschors van De schorsenier.be Aanbieding boomschors 30Ä


Vragen of info nodig?
8h-17h: +32(0)495/38.10.16

Locatie Depot
Kapelstraat 103
3720 Kortessem

Openingsuren Depot
Van november t.e.m. februari:
-> Enkel op afspraak.

Van maart t.e.m. oktober:
-> Woensdag: 13h-17h
-> Zaterdag: 09h-13h

Uitzonderlijk gesloten op:
-> Woensdag 8 juni


Betalen bij levering mogelijk met Bancontact
Wij aanvaarden EcoCheques
Contact

Privacy Policy


De Schorsenier wil u graag op een duidelijke manier inlichten over de manier waarop de persoonlijke gegevens die u ons toevertrouwt, verwerkt worden. Uiteraard kan De Schorsenier niet instaan voor het privacybeleid van de websites die u via links vanuit www.deschorsenier.be kan bereiken.

De ingewonnen informatie op dit moment is bedoeld voor gebruik door De Schorsenier door middel van gegevensverwerking. De verzamelde informatie kan, door De Schorsenier of haar commerciŽle partners, gebruikt worden voor commerciŽle doeleinden. Zij geeft recht op inzage en verbetering zoals voorzien in de wet van 8 december 1992 betreffende de bescherming van het privť-leven en dit in het kader van de gegevensverwerking

Het opslaan van data bij registratie, aankopen, diensten en acties

De Schorsenier verzamelt persoonlijke informatie in het kader van de registratie op de website of bij het intekenen op al dan niet commerciŽle acties. Informatie die doorgegeven wordt tijdens de registratie en bij deelname aan bepaalde acties kan gebruikt worden door De Schorsenier voor marketingdoeleinden en kan gedeeld worden met contractueel verbonden partijen.

De Schorsenier bewaart ook informatie in databanken. Dit is noodzakelijk om bepaalde, unieke diensten, zoals de wekelijkse nieuwsbrief, aan te bieden. Deze informatie wordt bewaard om de goede werking van de dienst te garanderen. Deze informatie kan eveneens gebruikt worden om via analyses de dienstverlening verder te verbeteren en om u verder gepersonaliseerde diensten aan te bieden.

De Schorsenier heeft de nodige veiligheidsmaatregelen genomen om uw persoonlijke gegevens die onder onze controle vallen, te beschermen tegen toegang of wijziging door onbevoegden, onjuist gebruik of bekendmaking of onwettige vernietiging of verlies. Onze werknemers, die toegang hebben tot uw persoonlijke gegevens, worden verplicht het vertrouwelijke karakter van deze gegevens te respecteren.

Recht op inzage

Elke persoon die zijn identiteit bewijst, heeft het recht op toegang tot zijn persoonsgegevens en op verbetering ervan mits gedagtekend en ondertekend verzoek. Hij kan zich eveneens verzetten tegen het gebruik van zijn persoonsgegevens voor marketingdoeleinden.

De eigenaar en beheerder van de data

De "Eigenaar en Beheerder van de data", dit wil zeggen, de persoon aan wie de gegevens over de klanten en de bezoekers van de Internet Site "www.deschorsenier.be", toebehoort is : De Schorsenier, Bergeindestraat 66, 3680 Maaseik, Tel.: +32 89 85 58 49 - Fax: +32 89 40 01 82, Contactpersoon : Gijs Vandersteegen

Het gebruik van de data


Vanaf uw eerste bezoek aan deze site worden de volgende gegevens verzameld:

Geregistreerd serienummer van uw computer (cookie) Archivering van uw verschillende bezoeken aan de site evenals van de pagina's die u het meest bezocht.

Indien u reeds een formulier ingevuld hebt :

Naam, voornaam, volledig adres, telefoonnummer, E-mail adres, andere informatie betreffende de inhoud van de in te vullen formulieren op deze site.

De verzamelde informatie kan, door De Schorsenier of haar commerciŽle partners, gebruikt worden voor marketingacties.

Het opslaan van data in log-files

Deze opgeslagen data in log-files wordt gebruikt voor interne doeleinden zoals trafiek- en profielanalyse. Dit helpt ons met het beter afstemmen van ons informatie- en dienstenaanbod op de noden van de gebruikers.

Laatst gewijzigd: 15 januari 2013.