Bij De Schorsenier wordt er veel aandacht besteedt aan het persoonlijk contact met klanten en wij houden u dan ook graag op de hoogte van de ontwikkelingen binnen ons bedrijf. Steeds meer klanten weten ons te vinden en ons klantenbestand is in de afgelopen jaren dan ook flink gegroeid.

Om beter te kunnen inspelen op vraag en aanbod van klanten en grotere productie volumes om te zetten, zal De Schorsenier een overname doen van firma Vandersteegen uit Maaseik om verder te gaan onder de benaming:
De hoofdzetel komt vanaf 01/02/2017 op het vertrouwde adres in Kortessem waar u ook op het depot voor diverse soorten boomschorsen terecht kan.
De online bestellingen zullen voortaan doorgegeven kunnen worden op https://www.vandersteegen.be of via 0497/80.12.11

Wij verwachten dat u geen hinder zult ondervinden en vertrouwen erop dat deze wending enkel positieve veranderingen voor u zal brengen.

Boomschors van De schorsenier.be Aanbieding boomschors 30Ä


Vragen of info nodig?
8h-17h: +32(0)495/38.10.16

Locatie Depot
Kapelstraat 103
3720 Kortessem

Openingsuren Depot
Van november t.e.m. februari:
-> Enkel op afspraak.

Van maart t.e.m. oktober:
-> Woensdag: 13h-17h
-> Zaterdag: 09h-13h

Uitzonderlijk gesloten op:
-> Woensdag 8 juni


Betalen bij levering mogelijk met Bancontact
Wij aanvaarden EcoCheques
Contact

Copyright notice - Alle rechten voorbehouden.


Algemeen.
Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de website De Schorsenier.be; Door gebruik van deze website verbindt u zich ertoe deze gebruiksvoorwaarden na te leven en te aanvaarden.

Intellectuele eigendomsrechten.
De teksten, tekeningen, bepaalde foto's, films, beelden, data, databanken software, benamingen, handels- en domeinnamen, merken, logo's en andere bestanddelen van deze site zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren het bedrijf De Schorsenier toe.

Het is verboden zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van De Schorsenier de op en via deze website aangeboden informatie op te slaan (anders dan noodzakelijk om de website te kunnen bekijken), te reproduceren, te wijzigen, openbaar te maken, te distribueren of te verzenden, te verkopen of anderszins over te dragen of enige rechten hierop te verlenen aan derden.

Niet-toegestaan gebruik van de website.
U verbindt zich er o.m. toe : De informatie niet wederrechtelijk te gebruiken; Geen zodanig gebruik te maken van de website waardoor de website wordt beschadigd, vervormd, onderbroken, stopgezet of anderszins minder efficiŽnt wordt gemaakt; De website niet te gebruiken voor transmissie of posting van computervirussen, of voor transmissie of posting van materiaal met een lasterlijk, obsceen of bedreigend karakter; De website niet te gebruiken op een dergelijke wijze dat er een inbreuk gepleegd wordt op de rechten van een natuurlijke persoon, rechtspersoon of vereniging, zoals onder meer, doch niet uitsluitend, de rechten van privacy en intellectuele eigendom; De website niet te gebruiken voor posting en transmissie van materiaal met promotionele of publicitaire doeleinden zonder hiervoor een voorafgaandelijke toestemming aan De Schorsenier te vragen, behalve indien daarom verzocht werd door de ontvanger.

De informatie, software, producten en diensten die op of via deze website worden aangeboden, kunnen onvolkomenheden van allerlei aard bevatten. De Schorsenier staat niet in voor de geschiktheid, betrouwbaarheid, tijdigheid of nauwkeurigheid van de informatie.

De Belgische wetgeving is van toepassing op deze website met uitzondering van de Belgische doorverwijzingsregels uit het Belgisch internationaal privaatrecht.
Ingeval van betwistingen zijn enkel de rechtbanken van Tongeren bevoegd.

De Schorsenier.be
Ondernemingsnummer: 0699.455.716
Registratie: 10.08.10
Laatste gewijzigd:
15 januari 2013